Дослідження на Комарові за роками

Нижче подається стисла інформація про археологічні дослідження пам’ятки за роками. Слід зазначити, що інформація, яка збереглася в наукових звітах за 50-60 роки минулого століття не завжди точна і повна. Не виключено, що в подальшому можливо буде внести певні корективи щодо кількості об’єктів, їх характеру та складу знахідок.

1950 р.

Біля села Комарів (Кельменецький р-н, Чернівецька обл.) відкрито поселення з матеріалами Ш-ІУ ст. н. е.  Роботи проводила Дністрянська археологічна експедиція львівського відділу Інститут археології АН УРСР під керівництвом с.н.с., к.і.н. О.П. Черниша.

1956 р.

На поселенні проведені розкопки експедицією відділу археології Інститут суспільних наук АН УРСР під керівництвом зав. відділом М.Ю. Смішка. В роботі експедиції приймали участь В.Д. Баран, Л.І. Крушельницька, Ю.О. Дорош, Я.А. Ісаєвич.

Загальна площа розкопок склала близько 837 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримьского часу: три споруди  наземного типу, дві   господарські ями та п’ять вогнища з каменів прямокутної форми.   

1957 р.

Розкопки на поселенні проведені експедицією відділу археології Інститут суспільних наук АН УРСР під керівництвом М.Ю. Смішка. В роботі експедиції приймали участь Р.С. Багрій, Ю.О. Дорош, Н.М. Кравченко.

Загальна площа розкопок склала близько 738 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримьского часу:  три заглиблені   Споруди, споруда на кам’яному фундаменті та одне вогнище.

1962 р.

Розкопки на поселенні проведені експедицією відділу археології Інститут суспільних наук АН УРСР під керівництвом М.Ю. Смішка.   

Загальна площа розкопок склала близько 1370 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримьского часу:   сім вогнищ з каменів, одна  наземна  та  дві  заглиблені споруди. Крім того в цьому році також досліджено три споруди раннього залізного віку.

1965 р.

Розкопки на поселенні проведені експедицією Інститут суспільних наук Львівського державного університету під керівництвом М.Ю. Смішка.   

Загальна площа розкопок склала близько 454 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримьского часу:  шість вогнищ із каміння та  склоплавильну піч. 

1969 р.

Розкопки на поселенні проведені Середньодністрянською ранньослов’янською археологічною експедицією Інститут суспільних наук АН УРСР під керівництвом М.Ю. Смішка.   

Загальна площа розкопок склала близько 400 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримьского часу:  культова (?) споруда  стовпової конструкції  та два вогнища з каміння

1974 р.

Розкопки на поселенні проведені Дністрянською археологічною експедицією Московського державного університету під керівництвом Ю.Л. Щапової.   

Загальна площа розкопок склала близько 192 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримьского часу:   гончарний горн та передгорнова яма, два житла досліджені частково. 

2012 р.

Розкопки на поселенні проведені Комарівською археологічною експедицією ІА НАН та ДП НДЦ РАС  під керівництвом О.В. Петраускаса.   

Загальна площа розкопок склала близько 96 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримьского часу:  гончарний горн та передгорнова яма,  п’ять господарських ям. 

В жовтні відкрито синхронний поселенню могильник “Комарів-1”. Досліджено перше поховання.

2013 р.

Розкопки на поселенні проведені Комарівською археологічною експедицією ІА НАН та ДП НДЦ РАС  під керівництвом О.В. Петраускаса.   

Загальна площа розкопок склала 104 м2.

Досліджено гончарний горн та передгорнова яма, декілька стовпових та господарських ям черняхівської культури; напівземлянка з піч’ю-кам’янкою празької культури.

На могильнику розкопано 140 м2, досліджено два трупопокладення.

Уточнено площу поселення, яка на даний час складає близько 35 Га.

2014 р.

Згідно  міжнародного договору про спільне дослідження археологічної пам’ятки Комарів між ІА НАН України (відділ археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень; НДЦ «Рятівна археологічна Служба», Київ-Львів) та Вільним університетом Берлину (дослідницька група А-6 проекту TOPOI, Берлін) були продовжені роботи по дослідженню факторії римського часу поблизу с. Комарів. Проведено геофізичне обстеження північної частини поселення на площі близько 12 га. Роботи виконувалися дослідницькими  групами під керівництвом У. Бурккарта  (Eastern Atlas GmbH & Co., Берлін) та   К.М.Бондар (КНУ ім. Т.Шевченка, Київ). На місцях аномалій  розкопано близько 400 м2 і виявлено сім археологічних об’єктів пізньоримського часу (житла, виробничі та господарські споруди).

На могильнику (Комарів-1)  проведені геофізичні дослідження на площі 50х50м (керівник: К.М. Бондар). 

Для вивчення культурно-історичного середовища навколо  ремісничого центру біля Комарова, проведено пошукові роботи  прилеглої території. В результаті цих робіт відкрито 10 пам’яток черняхівської культури.  

 2015 р.

Головним завданням досліджень у 2015 р. стала локалізація розкопів попередніх років  М.Ю. Смішка у 1965р. та Ю.Л. Щапової у 1974р. Розкопана площа на поселенні  склала 111м2., що дозволило чітко визначити межі розкопу Ю.Л. Щапової (1974 р.)  та  окремі частини розкопів М.Ю. Смішка (1965 р.)  

На могильнику  розкопано 38 м2, де  виявлено  два поховання черняхівської культури та житло раннього залізного часу.

Під час роботи експедиції проведено експериментальні дослідження із гончарного та склоплавильного виробництва.  

2016 р.

В 2016р. продовжено дослідження унікальної пам’ятки археології варварської Європи пізньоримського часу біля с. Комарів. Дослідження проводяться в рамках спільного науково-дослідного проекту (виконавці – відділ археології ранніх слов’ян та НДЦ „Рятівна археологічна служба” ІА НАН України). 

Роботи 2016р. загалом носили розвідковий характер. За цей час проведено обстеження поверхні поселення та могильника з метою фіксації його сучасного стану, збору підйомного матеріалу і т.ін. Крім того, обстежено прилеглу до пам’ятки територію.  У 2016р. вдалося суттєво уточнити північно-східні межі поселення Комарів і, таким чином, загальна площа північної половини поселення на цей час склала мінімум 16га. Серед знахідок  з території поселення інтерес становлять монета Гордіана ІІІ, уламки віконного скла та античних амфор типу Форлімпополі.

В 2016р. під час обстеження прилеглої території до пам’ятки Комарів  виявлено залишки укріплень в плані прямокутної форми із залишками рову та валу, а також   поселення трипільської культури.

Зміст
проекту
Історична
довідка
Історія
дослідження
Літопис
експедиції
Наші
публікації
Учасники
проекту