Дослідження на Комарові за роками

Нижче подається стисла інформація про археологічні дослідження пам’ятки за роками. Слід зазначити, що інформація, яка збереглася в наукових звітах за 1950-1970 роки не завжди точна і повна. Не виключено, що в подальшому можливо буде внести певні корективи щодо кількості об’єктів, їх характеру та складу знахідок.

1950 р.

Біля села Комарів (Кельменецький р-н, Чернівецька обл.) відкрито поселення з матеріалами ІІІ-ІУ ст. н. е.  Роботи проводила Дністрянська археологічна експедиція львівського відділу Інститут археології АН УРСР під керівництвом с.н.с., к.і.н. Олександра Черниша. 

1956 р.

На поселенні проведені розкопки експедицією відділу археології Інститут суспільних наук АН УРСР під керівництвом зав. Відділу Маркіяна Смішка. В роботі експедиції брали участь Володимир Баран, Лариса Крушельницька, Юрій Дорош, Ярослав Ісаєвич.

Загальна площа розкопок склала близько 837 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримського часу: три споруди  наземного типу, дві   господарські ями та п’ять вогнища з каменів прямокутної форми.   

1957 р.

Розкопки на поселенні проведені експедицією відділу археології Інститут суспільних наук АН УРСР під керівництвом М.Ю. Смішка. В роботі експедиції приймали участь Роман Багрій, Юрій Дорош, Надія Кравченко.

Загальна площа розкопок склала близько 738 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримського часу:  три заглиблені   Споруди, споруда на кам’яному фундаменті та одне вогнище.

1962 р.

Розкопки на поселенні проведені експедицією відділу археології Інститут суспільних наук АН УРСР під керівництвом М.Ю. Смішка.   

Загальна площа розкопок склала близько 1370 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримського часу: сім вогнищ з каменів, одна  наземна  та  дві  заглиблені споруди. Крім того в цьому році також досліджено три споруди раннього залізного віку.

1965 р.

Розкопки на поселенні проведені експедицією Інститут суспільних наук Львівського державного університету під керівництвом М.Ю. Смішка.   

Загальна площа розкопок склала близько 454 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримського часу: шість вогнищ із каміння та  склоплавильну піч. 

1969 р.

Розкопки на поселенні проведені Середньодністрянською ранньослов’янською археологічною експедицією Інститут суспільних наук АН УРСР під керівництвом М.Ю. Смішка.   

Загальна площа розкопок склала близько 400 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримського часу:  культова (?) споруда  стовпової конструкції  та два вогнища з каміння.

1974 р.

Розкопки на поселенні проведені Дністрянською археологічною експедицією Московського державного університету під керівництвом Юлії Щапової.   

Загальна площа розкопок склала близько 192 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримського часу:  гончарний горн та передгорнова яма, два житла досліджені частково. 

2012 р.

Розкопки на поселенні проведені Комарівською археологічною експедицією ІА НАН та ДП НДЦ РАС  під керівництвом Олега Петраускаса.   

Загальна площа розкопок склала близько 96 м2.

Досліджено такі об’єкти пізньоримьского часу:  гончарний горн та передгорнова яма,  п’ять господарських ям. 

В жовтні відкрито синхронний поселенню могильник “Комарів-1”. Досліджено перше поховання.

2013 р.

Розкопки на поселенні проведені Комарівською археологічною експедицією ІА НАН та ДП НДЦ РАС  під керівництвом О.В. Петраускаса.   

Загальна площа розкопок склала 104 м2.

Досліджено гончарний горн та передгорнова яма, декілька стовпових та господарських ям черняхівської культури; напівземлянка з піч’ю-кам’янкою празької культури.

На могильнику розкопано 140 м2, досліджено два трупопокладення.

Уточнено площу поселення, яка на даний час складає близько 35 Га.

2014 р.

Згідно з міжнародним договором про спільне дослідження археологічної пам’ятки Комарів між ІА НАН України (відділ археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень; НДЦ «Рятівна археологічна Служба», Київ-Львів) та Вільним університетом Берліну (дослідницька група А-6 проекту TOPOI, Берлін) були продовжені роботи з дослідження факторії римського часу поблизу с. Комарів. Проведено геофізичне обстеження північної частини поселення на площі близько 12 га. Роботи виконували дослідницькі групи під керівництвом Ульріка Бурккарта  (Eastern Atlas GmbH & Co., Берлін) та Ксенії Бондар (КНУ ім. Т.Шевченка, Київ). На місцях аномалій  розкопано близько 400 м2 і виявлено сім археологічних об’єктів пізньоримського часу (житла, виробничі та господарські споруди).

На могильнику (Комарів-1)  проведені геофізичні дослідження на площі 50х50м (керівник: К.М. Бондар). 

Для вивчення культурно-історичного середовища навколо  ремісничого центру біля Комарова, проведено пошукові роботи  прилеглої території. В результаті цих робіт відкрито 10 пам’яток черняхівської культури.  

 2015 р.

Головним завданням досліджень у 2015 р. стала локалізація розкопів попередніх років  М.Ю. Смішка у 1965р. та Ю.Л. Щапової у 1974р. Розкопана площа на поселенні  склала 111 м2, що дозволило чітко визначити межі розкопу Ю.Л. Щапової (1974 р.)  та  окремі частини розкопів М.Ю. Смішка (1965 р.).

На могильнику  розкопано 38 м2, де  виявлено  два поховання черняхівської культури та житло раннього залізного часу.

Під час роботи експедиції проведено експериментальні дослідження із гончарного та склоплавильного виробництва.    

2016 р.

У 2016р. дослідження унікальної пам’ятки археології варварської Європи пізньоримського часу біля с. Комарів продовжили. Їх проводять в рамках спільного науково-дослідного проекту відділу археології ранніх слов’ян та НДЦ „Рятівна археологічна служба” ІА НАН України. 

Роботи 2016 р. загалом мали розвідковий характер. За цей час проведено обстеження поверхні поселення та могильника з метою фіксації його сучасного стану, збору підйомного матеріалу і т.ін. Крім того, обстежено прилеглу до пам’ятки територію.  У 2016 р. вдалося суттєво уточнити північно-східні межі поселення Комарів і, таким чином, загальна площа північної половини поселення на цей час склала мінімум 16 га. Серед знахідок  з території поселення інтерес становлять монета Гордіана ІІІ, уламки віконного скла та античних амфор типу Форлімпополі.

В 2016 р. під час обстеження прилеглої території до пам’ятки Комарів  виявлено залишки укріплень в плані прямокутної форми із залишками рову та валу, а також поселення трипільської культури. 

2017 р.

В 2017 р. згідно з міжнародним договором між Інститутом археології НАН України (відділ археології ранніх слов’ян; НДЦ «Рятівна археологічна Служба», Київ-Львів) та кафедрою пра- та ранньої історії Інституту старожитностей ім. Генріха Шлімана університету Ростока (Німеччина)  продовжені спільні роботи по дослідженню виробничої факторії римського часу поблизу с. Комарів. Під час розкопок на могильнику та поселенні виявлено чотири археологічні об’єкти. Три з них належать до черняхівської культури (III-IV ст. н.е.), один – до доби раннього залізного віку (VII-VI ст. до н.е.). На могильнику досліджене дитяче поховання під кам’яним закладом. На поселенні відкриті залишки двох виробничих споруд та кілька стовпових ям. Одна зі споруд була безпосередньо пов’язана з обробкою скла. Поруч з цим об’єктом досліджено гончарний горн з передгорновою ямою. 

2018 р.

На поселенні досліджено 300 м2 площі і  виявлено два об’єкти. Наземна споруда стовпової конструкції  та господарська яма.   На могильнику досліджено площу близько 100 м2 та виявлено чотири археологічні об’єкти: один відноситься до поселення ранньозалізної доби (житло) та три — до могильника черняхівської культури (трупопокладення).

2019 р.

Під час розкопок на поселенні досліджено 140м2 площі і  виявлено чотири об’єкти черняхівської культури. Основним завданням цьогорічних польових досліджень була локалізація та додаткове дослідження споруди з кам’яним фундаментом,  залишки якої в 1957 р. розкопав М. Ю. Смішко.  На могильнику завершено дослідження поховання № 9, відкритого в 2018 р. Для цього була розкрита ділянка площею 80 м2,  де також було виявлене поховання №10. За 40 м на північ від досліджуваної ділянки, було проведено геомагнітну зйомку, а також, з метою перевірки виявлених геомагнітних аномалій було закладено розкоп площею 36 м2, де виявлено два трупопокладення.

2020 р.

Продовженні дослідження комплексу пам’яток археології пізньоримського часу біля с. Комарів. Роботи носили розвідковий характер, в якості  основного завдання була підготовка та уточнення пам’яткоохоронної документації пам’ятки. Під час обстеження і на поселенні, і на могильнику на поверхні зафіксовані численні ямки від роботи нелегальних шукачів виробів з металу; в північно-західній частині поселення на окремих земельних паях проведено висадку багаторічних фруктових дерев без узгодження з органами охорони культурної спадщини. 

2021 р.

У 2021 р. Комарівська археологічна експедиція продовжила дослідження факторії римського часу поблизу с. Комарів та сусіднього поселення Бузовиця-1 (Дністровський р-н, Чернівецька обл.). Роботи виконувалися співробітниками відділу археології ранніх слов’ян та НДЦ «Рятівна археологічна Служба» ІА НАН України. В роботах приймали участь студенти НПУ ім. М. П. Драгоманова, які проходять археологічну практику на базі експедиції з 2012 р. 

В Комарові площа досліджень склала 48 м2, в межах якої виявлено п’ять об’єктів черняхівської культури (№№ 30-34). Чотири з них являли собою ями та один виявився склоробною майстернею.  

На поселенні Бузовиця-1 в рамках проекту “Integrated geophysical investigations to prove the newly discovered Late Roman site in Barbaricum” фінансованого ISAP, (керівники проекту д.г.н. Бондар К., к.і.н. Петраускас О.) проведено геомагнітні  та зондажні археологічні розкопки. В межах розкопу площею 32 м2 зафіксовані рештки споруди, яка зведена із застосуванням цегли, каміння та вапнякового розчину. Аналіз знахідок та будівельних решток свідчить, що споруда відноситься до пізньоримського часу (III – сер. V ст. н. е.) і була збудована у римській архітектурній традиції. 


Далі буде…

 

Зміст
проекту
Історична
довідка
Історія
дослідження
Літопис
експедиції
Наші
публікації
Учасники
проекту