OIUM. Черняхівська культура

Шановні колеги!

Інформуємо Вас, що підготовлено і здано до друку черговий номер збірника наукових статей в серії „Oium”. П’ятий випуск збірки підготовлено у відділі археології  ранніх слов‘ян та регіональних польових досліджень Інституту археології НАН України. Видання здійснюється за фінансової підтримки НДЦ „Рятівна археологічна служба”.

У збірнику надруковано статті, присвячені проблемам археологічних старожитностей доби римських впливів на території Південної, Східної та Центральної Європи. В основу статей покладено доповіді учасників секції історії римського часу Європи міжнародної конференції, що відбулася в жовтні 2015 р. в місті Меджибіж. Конференція була присвячена пам’яті І.І. Винокура і об’єднана під назвою «Етнокультурні процеси на півдні Східної Європи у І тис. н. е.». У статтях опубліковано нові матеріали, дано аналітичні дослідження окремих категорій матеріальної культури та висновки історичного характеру.

Приймаються попередні замовлення на друковані версії збірника.

Переглянути анонс збірника: academia.edu


 

В 2011 році побачив світ перший випуск збірки публікацій, присвячених черняхівській культурі, як продовження спільного проекту «видавничої діяльності» лабораторії археологічних досліджень Інституту історичної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова та відділу археології ранніх слов’ян ІА НАН України. Першою спробою в цьому напрямку стала колективна монографія: Кравченко Н.М., Петраускас О.В., Шишкин Р.Г., Петраускас А.В. «Памятники археологии позднеримского времени Правобережной Киевщины» (Киев, 2007).

Оскільки така співпраця набула постійного характеру, ми вирішили об’єднати спільні збірки під назвою «ОIUM».

Ойум – легендарна країна, про яку мріяли далекі північні народи, за їх уявою знаходилась там, де у пізньоримський час виникла і існувала черняхівська культура. Нам здається, що є певна паралель між бажанням давніх людей віднайти казково багату і в той же час майже недосяжну землю та працею сучасних археологів.

Oium №1. Черняхівська культура: матеріали досліджень.

У збірнику вміщено статті дослідників пізньоримських старожитностей на території Південно-Східної Європи з України, Росії, Німеччини та Франції. Його основу склали доповіді учасників міжнародної конференції, яка відбулася в жовтні 2010 р. у Києві та була присвячена вивченню актуальних проблем черняхівської культури. Більшість статей присвячені публікації нових матеріалів, аналізу та історичним реконструкціям черняхівської культури. Також ряд досліджень присвячені проблемам взаємовідносин із синхронними культурними утвореннями.

Відповідальні редактори:
Петраускас О.В., Шишкін Р.Г.

Черняхівська культура: матеріали досліджень / Oium. — Київ; Луцьк: ІА НАН України; ІІО НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. — № 1. — 244 с., 159 рис., 16 табл.

Читати на academia.edu

Oium №2. Петраускас О.В., Шишкин Р.Г. Могильник и поселение черняховской культуры у с. Великая Бугаевка (археологический источник).

В книге дается полная публикации материалов исследований, основную часть которых представляют материалы могильника и поселения черняховской культуры у с. Великая Бугаевка. Издание этих материалов является продолжение серии источниковедческих публикаций материалов памятников позднеримского времени с территории Среднего Поднепровья.

Петраускас О.В., Шишкин Р.Г. Могильник и поселение черняховской культуры у с. Великая Бугаевка (археологический источник) / ИА НАН Украины, ИИО НПУ им. М.П. Драгоманова. — Киев, 2013. — 412 с.; рис. табл.; + 38 с. вкл. (Oium. — № 2).

Читати на academia.edu

Oium №3. Ґерета І.П. Чернелево-Руський могильник. 

У монографії вводяться у науковий обіг матеріали визначної пам’ятки археології — могильника в с. Чернелів Руський на Тернопільщині, який понад чверть століття досліджував І.П. Ґерета. На могильнику досліджено 2 поховання поморської культури, 24 поховання давньоруського часу та понад 300 поховань черняхівської культури.

Нажаль, передчасна смерть не дозволила І.П. Ґереті завершити дослідження. Пам’ятка залишається важливим джерелом у вивченні археології не лише Тернопільщини. Його матеріали мають важливе значення для реконструкції історичних процесів на території України та Південно-Східної Європи загалом. Тож уведення їх у науковий обіг є актуальним науковим завданням.

Упор. В.С. Тиліщак.

Чернелево-Руський могильник / І.П. Ґерета; упор. В.С. Тиліщак. — Київ; Тернопіль, 2013. — 284 с., 176 рис. (Oium. — № 3).

Читати на academia.edu

Oium №4. Черняхівська культура: пам’яті В.П. Петрова .

OIUM-IV. Черняхівська культура: пам’яті В.П. Петрова / OIUM.- Київ: ІА НАН України, Ін-т історичної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014.- №4.

Відповідальні редактори: Петраускас О.В., Горбаненко С.А.

Замовлення на четвертий номер збірника в серії “Oium” приймаються на сторінці Facebook – група “Проект Комарів”.

Вартість – 135 грн.

Читати на academia.edu

Oium №5

Читати на academia.edu

Зміст
проекту
Історична
довідка
Історія
дослідження
Літопис
експедиції
Наші
публікації
Учасники
проекту