Література про Комарів та стародавнє виробництво скла

 • Лихтер Ю.А. Стекло черняховской культуры. Автореферат дисс. канд. ист.наук: 07.00.06 / Ин-т археологии АН СССР. – М., 1988. – 15 с.
 • Румянцева О.С. Свидетельства стеклоделия в черноморском регионе  и на Днестре в свете новых данных // Збірка тез доповідей на конференції «Черняхівська культура: актуальні проблеми дослідження», 15-17 жовтня 2010р.- К.- 2010. – С.
 • Смішко М.Ю.  Археологічні  дослідження в західних областях України за роки Радянської влади // МДАПВ – Вип. 2. – Київ. – 1959. – С. 21.
 • Смішко М.Ю.  Звіт про розкопки поселення  першої половини І тисячоліття н.е. біля с. Комарів Кельменецького р-ну, Чернівецької обл. в 1956 р. // НА ІА НАНУ. – Київ. – №195737
 • Смішко М.Ю.  Звіт про розкопки поселення  першої половини І тисячоліття н.е. біля с. Комарів Кельменецького р-ну, Чернівецької обл. в 1957 р. // НА ІА НАНУ. – Київ. – №195737
 • Смішко М.Ю.  Звіт про дослідження поселення  3-4 ст. з скляною майстернею біля с. Комарове Чернівецької обл. в 1962 р. // НА ІА НАНУ. – Київ. – №196261
 • Смішко М.Ю.  Звіт про дослідження поселення  біля с. Комарове Чернівецької обл. в 1969 р. // НА ІА НАНУ. – Київ.
 • Смішко М.Ю.  Звіт про дослідження поселення  3-4 ст. із слідами скляного виробництва біля с. Комарове Чернівецької обл. в 1965 р. // НА ІА НАНУ. – Київ. – №196568
 • Сорокина Н.П.  Стекло из раскопок Пантикапея 1945-1959 гг. // МИА – № 103. – С. 
 • Щапова Ю.Л. Отчет о раскопках черняховского поселения у с.Комарово Кельменецкого района Черновицкой области в юине-нюле 1974 года // НА ІА НАНУ. -. №1974133.
 • Fremersdorf F. Figürlich geschliffene Gläser, eine Kölner Werkstatt des 3. Jahrhunderts //  Bd. 19. – Berlin.- 1951
 • Hans-Jorg Nüsse.Römische Goldgläser – alte und neue Ansätze zu Werkstattfragen.
Зміст
проекту
Історична
довідка
Історія
дослідження
Літопис
експедиції
Наші
публікації
Учасники
проекту