Шишкін Руслан Германович

30
12
2021

Народився 3 червня 1964 року в м. Києві. Кандидат історічніх наук, доцент кафедри історії та археології слов`ян. Завідуючий лабораториєю археологічних досліджень Інституту історичної освіти НПУ ім. Драгоманова.

В 1990 році закінчив з відзнакою історичний факультет КГПІ ім.. О.Горького (зараз НПУ ім. М.П.Драгоманова). В період 1993-1996 рр. навчався в аспірантурі Інституту археології НАН України. В 1996 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Господарство та екологія населення Середнього Подніпров’я в І-V ст.н.е.». В 2011 році проходив наукове стажування в ФРН (м.Берлін) в Німецькому археологічному інституті, евро-азійському відділі. Підтримує тісні наукові зв’язки із фахівцями різних країн Европи (Німеччина, Польща, Литва, Румунія, Білорусь, Росія тощо).

Сфера наукових інтересів – археологія пізньоримського часу. Автор понад 50 наукових праць, в тому числі 3 монографій.

Понад 20 років очолює спільну археологічну експедицію, яка тісно співпрацює із відділом археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України. За період роботи спільної експедиції було досліджено десятки поселень та могильників пізньоримського часу. Під час археологічних розвідок було відкрито більше 200 нових пам’яток культурної спадщини України.