Петраускас Олег Валдасович

30
12
2021

Народився 30 січня 1963 року на Уралі (м. Губаха, Пермська обл., Росія).

В даний час є завідувачем відділу археології ранніх слов’ян, кандидат історичних наук. У 1982-1987 рр. навчався на історичному факультеті Київського педагогічного інституту ім. О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова), який закінчив із червоним дипломом.  З  1990 по 1993рр. навчався в аспірантурі Інституту археології НАН України. У 1993р.  захистив кандидатську дисертацію «Історія обряду кремації  на території Середнього Подніпров’я у І тис.н.е.».

Перша наукова робота (тези) вийшла друком у 1987р. На сьогодні є автором понад 150 наукових робіт, які надруковані в Україні, Росії, Білорусі, Польщі та Німеччині. Приймав участь у республіканських та міжнародних конференціях, проходив стажування в Німеччині (Мюнхен – 1997 р., Берлін – 2011р.). Приймав участь в міжнародних експедиціях – Польща (1997 р.), Росія (2005 р.).

Основними напрямками наукових досліджень є археологічні культури та історичні процеси на території Південно-Східної Європи у першій половині І тис.н.е. Основна тематика пов’язана із вивченням пам’яток черняхівської культури. Перша експедиція, в якій прийняв участь, відбулась у 1983 р. (Обухів 1 та 1а). З 1989 р. проводить самостійні польові дослідження. Керував розкопками пам’яток черняхівської культури: Обухів-1 та 1а, Канів, Велика Бугаївка 1 та 2, Червоне-2, Попівка-1, Чаньків; ранньослов’янського часу Обухів-2 та ін. Приймав участь в розкопках поселень Малополовецьке-2 (черняхівська культура), Мотовилівська Слобідка-4, Ходосівка-Заплава (київська культура), Крюківщина (пізньозарубинецького типу), Новосілки (пеньківська культура) та ін. Під час розвідок відкрив та обстежив понад 100 нових пам’яток археології.

 

Публікації:

Обломский А.М., Терпиловский Р.В., Петраускас О.В. Распад зарубинецкой культуры и его социально-экономические и идеологические причины // АН УССР Ин-т археологии.-Препр.-К.-1991.- 48с.

Петраускас О.В. Про культовий  шар та поховання з трупоспаленням на могильниках черняхівської культури  // Археологiя,  вип.2.- 1993;

Петраускас О.В. Могильник черняховской культуры в г.Каневе-ул.Пушкина // Studіa Gothіka (ІІ), Lublіn, 1998;

Петраускас О.В., Шишкін Р.Г. Про черняхівські пам’ятки “змішаного типу ” на Правобережжі Київського Подніпров’я // Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі в І тисячолітті н.е., К.-Львів, 1999.- С.217-230.

Petrauskas O.V. Zur Rekonstruktion von Brandbestattungen nach den Befunden in den Graeberfeldern der Cernjachov-Kultur // Die Sintana de Mures-Cernjachov-Kultur (Akten des Internationalen Kolloquiums in Caput vom 20. bis 24. Oktober 1995), Hrg.: G.Gomolka-Fuchs, Bonn, 1999.- S.1-10.

ПетраускасА.В., ПетраускасО.В., Шишкін Р.Г. Новий пам’ятник пізньозарубинецького типу біля с. Крюківщина на Київщині // Vita Antiqua, К.- 1999.- №2.- С.84-92.

Петраускас О.В. Деякі аспекти методики польових досліджень могильників черняхівської культури //  Археологія, 1999, вип. 4;

Oblomski A.M., Petrauskas O.V., Terpilovski R.V. Environmental reasons of migrations of the south-eastern Europe population in the ist-5th. Centuries AD // Archaeologia Polona, vol. 37.- S. 71-86.

Петраускас О.В. Деякі питання хронології поховань із трупоспаленнями могильників черняхівської культури на території України // Вікентій В’ячеславович Хвойко та його внесок у вітчизняну археологію (до 150-річчя від дня народження): Тем. зб. наук. пр. (Редкол.: Н.Г.Ковтанюк (відп. ред.) та ін.)- К.- 2000.- С.51-61.

Петраускас О.В., Пастернак В.В. Скляні посудини могильника черняхівської культури Велика Бугаївка в Середньому Подніпров’ї // Археологія, вип. 4.- 2003.- С.65-76.

ГотунІ.А., ЛисенкоС.Д., ПетраускасО.В., ШишкинР.Г. Археологічна карта Київщини. Фастівський район. К.- 2002.

ПетраускасО.В. Типи археологічних комплексів трупоспалень черняхівської культури (Територія поширення, етнокультурні особливості та хронологія) // Археологія, вип. 3, 2002.- С. 40-65.

Петраускас О.В. Про один із можливих різновидів трупоспалення на могильниках черняхівської культури // Старожитності І тис.н.е. на території України. – К.- 2003.- С.114-121.

Petrauskas O. V. Die Gräberfelder der Černjachov-Kultur von Kosanovo und Gavrilovka – eine vergleichende Studie zu Chronologie, Bestattungssitten und ethnokulturellen Besonderheiten // BRGK.- 2003.- Bd.84.

ГотунІ.А., ПетраускасА.В., ПетраускасО.В. Експериментальна археологія в роботі Північної експедиції // Археологія.- 2004.- вип.4.- С. 65-81

Готун І.А., Гаскевич Д.Л., Казимір О., М., Лисенко С.Д., Петраускас А.В., Петраускас О.В. Поселення між Ходосівкою та Лісниками. Дослідження 2003р. // Північна експедиція ІА НАН України. Матеріали і дослідження. Випуск 1. –Київ.- 2007.- 264с.

Кравченко Н. М., Петраускас О.В., Шишкин Р.Г., Петраускас А.В. Памятники археологии позднеримского времени Правобережной Киевщины.  – Київ.- 2007.- 456с.

Петраускас А.В., Петраускас О.В. Про деякі особливості технології та хронології гончарних горщиків черняхівських пам’яток Постугняння. // Археологічні студії.- вип. 3.- Київ-Чернівці.-2008.- С. 53-97.

Петраускас О.В. Хронология некоторых типов гончарных кувшинов черняховской культуры лесостепной Украины // Древности Центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов. Калининград.- 2008.- С. 88-103.

Петраускас О.В. Поховання багатої дівчинки на могильнику черняхівської культури Велика Бугаївка //   Археологія давніх слов’ян. Дослідження і матеріали. -К. -2004;

Петраускас О.В., Шишкин Р.Г.  Некоторые результаты исследования поселения черняховской культуры Великая Бугаевка-1 // Vita Antiqua.- №7-8.- К.- 2009.- С. 201-226.

Абашина Н.С., Петраускас О.В., Петраускас А.В. Дослідження пам’ятки пізньоримського часу Обухів-3 у 2007 – 2008 рр. // Vita Antiqua.- №7-8.- К.- 2009.- С. 163-172.

Петраускас О.В. Час появи та деякі особливості розвитку трупопокладень із західною орієнтацією в черняхівській культурі (за даними могильників України) // Ostrogothikca. Археология Центральной и Восточной Европы позднеримского времени и Эпохи Великого переселения народов. – Харьков. – 2009. – С. 186-215.

Петраускас О.В. Фібули «воїнського типу» черняхівської культури (за матеріалами пам’яток України) // Археологія і давня історії України. – вип. 2.- К.- 2010.- С. 191-208.

Петраускас О.В., Синица Е.В. Фибулы «щиткового типа» черняховской культуры // Германия-Сарматия.- Вып. 2.- Калиниград-Курск.- 2010.- С. 113-132.

Петраускас О. В., Шишкин Р. Г., Абашина Н. С. Новые исследования раннеславянского поселения Обухов-2 в 2007 г. // Stratum plus. – №5.- Санкт-ПетербургКишиневОдессаБухарест.- 2011.- С. 61-88.

Petrauskas O.V. Scheibengedrehte Keramik als chronologischer Anzeiger nach den Materialen des Gräberfeldes der Černjachov -Kultur bei Velikaja Bugaevka, Kievskaja obl., Ukraine // Bonner Beiträge  zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie. – Bd. 13.- 2011.- Bonn S. 399-416.

Куштан Д.П., Петраускас О.В. Могильник черняхівської культури Черкаси-Центр (за матеріалами розкопок 2000-2003 рр.) // Черняхівська культура. Актуальні проблеми досліджень.  (Oium). – N1.- 2011.- С. 178-232.