Наші публікації

Oleg V. Petrauskas
Übergang von der Stufe С2 zu С3 in der Černjachov-Kultur (Auf dem Beispiel der Glasschalen mit Ringboden) Ephemeris Napocensis XXVІІ, 123–154.

Ліхтер Ю.А., Гопкало О.В.
Скляний посуд з поселення Теремці

Петраускас О.В., Коваль О.А., Милян Т.Р.
Горни пізньоримського часу з Комарова. Особливості конструкції та функціонального призначення

Авраменко М.А.
Характеристика гончарной черняховской посуды из горна, исследованного в Комарове в 2012 г.

Авраменко М.А.
Інгумації з кам’яними конструкціями на пам’ятках черняхівської культури Середнього Подністров’я

Безбородов
bezborodov_1964. Исследование стекол

Діденко
Didenko_2015. Дунайські амфори

Діденко
Didenko_2017. Італійські амфори

Горбатенко
gorbanenko _2017 «Магічний» посуд давніх

Горбатенко
gorbanenko_2014. Палеоетноботанічні дані

Горбатенко
gorbanenko_2017. Промивання на Комарів

Петраускас
Patrauskas_Avramenko_Plural_2_2019

Коваль
Petr_Koval komar exp gorn_2017

Петраускас
Petrauskas komariv summe_2017

Петраускас
PETRAUSKAS_2014_румунія

Петраускас
petrauskas_komariv_прага_2016

Петраускас
Petrauskas_енд комп_Горни Комарова

Румянцева
Rumjanzeva_Щербаков_скло-сирец_ksia_241

Румянцева
Rumyantseva_2014. Стекольная мастерская в Комарове

Румянцева
Rumyantseva_2014_сосуды со шлифованным

Румянцева
Rumyantseva_2017_Стеклоделие за лимесом_Stratum_2017_4

Румянцева
Rumyantseva_2017_форми з комарова

Румянцева
Rumyantseva_Belikov_ 2017_Late_Roman_Glass_Workshop_at_Komarov_M

Румянцева
Rumyantseva_литое Стекло_KSIA_245

Сергеева
Sergeeva komariv derevo

Шапова
Shapova_1964_analyse_komariv

Шапова
Shapova_1978_komariv

Смічко
Smichko_1964

Цигилик
Zygylyk_2006_До питання зародження скляного

Цигилик
Zygylyk_Мартинюк_1995

Зміст
проекту
Історична
довідка
Історія
дослідження
Літопис
експедиції
Наші
публікації
Учасники
проекту