Попередній звіт про дослідження поселення черняхівської культури біля с. Комарів у 2014 р.

23
05
2014

 

У 2014 р. спільна археологічна експедиція ІА НАН України (нач. експ. Петраускас О.В.) та РАС (заст. нач. експ. Милян Т.Р. ) продовжила дослідження поселення черняхівської культури біля села Комарів. Роботи проводилися в рамках спільного українсько-німецького проекту “Комарів – центр виробництва скла в Барбарікумі” (Komariv – Eine Glasproduktionsstätte im Barbaricum). Спільний науково-дослідницький проект був започаткований у квітні 2014 р. між Інститутом археології НАН України (Рятівна археологічна служба та Відділ археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень, Київ-Львів) та Вільним Університетом (дослідницька група A-6 Центру передових наукових досліджень TOPOI, м. Берлін).

Поселення ІІІ-ІV ст. н. е. біля села Комарів (Кельменецький р-н, Чернівецька обл.) відкрито в 1950 р. В 1950-60х роках його розкопки проводив М. Ю. Смішко. В 1974 р. на пам’ятці працювала Ю. Л. Щапова. Переважна більшість знахідок із пам’ятки належить до пізньоримського часу. Проте є матеріали палеоліту, доби бронзи та раннього залізного часу.

У 2012 р. відновлено дослідження пам’ятки.Проект виконується спільними зусиллями відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень ІА НАНУ (Київ) та НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України (Львів). 

Відповідно до програми проекту у квітні 2014 року проведено геофізичні дослідження північної частини поселення та центральної частини могильника. Роботи проводили німецька (керівник Б. Ульріх) та українська (керівник К.М. Бондар) групи фахівців. На поселенні обстеженнями охоплено понад 12 га площі. На підставі цих досліджень вдалося уточнити межі цієї частини поселення (ширина до 200м), визначити місцезнаходження понад 60 археологічних об’єктів (з них впевнено 29 горнів та 30 житлово-господарських споруд), локалізувати межі кар’єру, який міг розроблятися в пізньоримський час та ін. На могильнику на площі 0,25 га геофізичні дослідження (керівник К.М. Бондар) дозволили зафіксувати не менше 10 об’єктів археологічного походження, які попередньо можна пов’язувати із трупопокладеннями здійсненими на глибині більше ніж 2м.

За результатами геофізичного картування та візуального обстеження поверхні поселення проведеного навесні 2014 року було обрано чотири перспективні аномалії, які концентрувалися в північно-східній частині поселення. Окремо була виділена група з трьох аномалій, перевірку яких передбачалося провести методом буріння. В липні-серпні на місці цих аномалій проведено археологічні розкопки та розвідкове буріння (керівники розкопів Коваль О.А., Чорний А.М., Шишкін Р.Г., Нюссе Х.-Й.).

Загалом на площі близько 400м2 вдалося дослідити сім археологічних об’єктів. Серед них: житло-напівземлянка, яма-смітник, три виробничо-господарські споруди, гончарний горн та передгорнова яма. Всі об’єкти відносяться до пізньоримського часу. Перевірка трьох геофізичних аномалій шляхом буріння (глибина буру 2м) дозволила підтвердити наявність двох археологічних об’єктів.

З культурного шару та заповнення об’єктів походить велика кількість знахідок. Найбільша частина – уламки гончарного посуду черняхівського типу (вази, глеки, миски тощо) та пізньоантичного виробництва (амфори, блюда). Заслуговує на увагу знахідки уламків античної черепиці та плінфи. Ліпний посуд має аналогії серед культур ранньослов’янського, скіфо-сарматського та східногерманського світів. Індивідуальні знахідки в переважній більшості своїй пов’язані із виробництвом скла (більше 200 одиниць). Серед них – уламки готової продукції, відходи виробництва, напівфабрикати та ін. Заслуговує на увагу знахідка уламка «недовареного» скла, що може свідчити про місцеве виготовлення скла. Крім того, знайдені фібули, гребінь, намиста, золота підвіска, монети, знаряддя праці тощо.

Крім стаціонарних розкопочних робіт на поселенні Комарів в рамках проекту розпочато систематичне обстеження прилеглої до пам’ятки території (кер. пошукової групи М.О. Авраменко). Мета цих обстежень – з’ясувати історико-археологічний контекст, в якому існує цей унікальний виробничий осередок. На цей час детально обстежено черняхівське поселення поблизу Іванців, площа якого становить близько 40га і яке розташоване у безпосередній близькості від Комарова. На поверхні знайдено числені уламки гончарного посуду черняхівського та пізньоантичного типу, два уламки скла, фрагмент намистини з мозаїчним орнаментом та пряслице. Продовження обстежень планується в жовтні цього року за більш сприятливих обставин для ведення археологічних розвідок.

Знайдені під час розкопок зразки скла планується передати для хіміко-технологічного аналізу до Вільного Університету Берліну (кер. групи М.Дашкевич)

Таким чином, під час наших трирічних практичних робіт (2012-2014 рр.) в рамках проекту по дослідженню унікальної археологічної пам’ятки біля с. Комарів вдалося зробити наступне:
– уточнено площу археологічного комплексу (понад 35 га); 
– зроблено геодезичний план північно-західної частини поселення та закладено стаціонарні геодезичні відмітки; 
– розмічено локальну сітку північної частини поселення; 
– проведено геофізичні дослідження на площі 12 га; 
– на місці геофізичних аномалій досліджено три гончарні горни, два житла, три виробничо-господарські споруд та близько десяти господарських ям.

Крім того, нами відкритий синхронний поселенню могильник, де досліджено три трупопокладення та розпочате систематичне, цілеспрямоване обстеження найближчої території до виробничого осередку пізньоримського часу в Комарові. 

В рамках Проекту відкрито інтернет-ресурс http://www.komariv.in.ua, на якому публікується актуальна інформація, матеріали та новини Проекту.